DİLEK DUASI
Kayıt ol Yardım Ajanda Arama Bugünki Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et

Go Back   DİLEK DUASI > GİZLİ İLİMLER VE DUALAR > HAVAS VE HACET DUALARI > Muhabbet Duaları-Aşk Duaları

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 13-07-13, 12:42   #1
YENİ ÜYE
 
Üyelik tarihi: 30-06-12
Mesajlar: 60
Project is on a distinguished road
Standart Çok Etkili Aşk Duası

Arkadaslar actigim bu konuda sadece Allahtan istiyoruz ve hayirlisi ile lütfen niyette belirtin bu sözleri


3 kere Ayet-el Kursu, İhlas Suresi, Felâk Suresi ve Nâs Suresi

7 kere Fatiha Suresi

100 kere
Elhamdülillah

Anlamı
Hamd Olsun Allah’a

7 kere
Lâ ilâhe illa ente sübhâneke innî küntü minezzâlimiyn. Rabbî amiltü sûen zalemtü nefsî ve ente Erham’ür-Rahımîn. Sübhanallahü vel hamdü lillâhi ve lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyül aziym.


Anlamı
Senden başka ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Rabbim! Kötülük yaptım. Kendime yazık ettim. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.Allah’ı tesbih ederim, hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilâh yoktur. Güç ve kuvvet, ancak ululuk ve azamet sahibi olan Allah’a mahsustur.

100 kere
Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübiyn.
Melik (her şeyin Sahibi), Hakk(Varlığı hiç değişmeyen), Mübin(Apaçık ki) Allah’tan başka ilah yoktur.

3 kere
Yâ Allâhü yâ Vâhıdü yâ Ehadü enfıhnî minke bi nefhatin hayrin. İnneke alâ külli şey’in kadîr. Allâhümme ağninî bi helâlike an harâmike ve bi tâatike an ma’siyetike ve bi fadlike ammen sivâk. Eûzü bike minen nâri ve min ameli ehlin nâri fe enkıznî vağfir lî yâ Aziyzü yâ Gaffâr. Yâ Hayyü yâ Kayyûm. Bismillâhi Allâhü Ekber. Yâ ilâhena ve ilâhe külli şey’in ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Allâhümme lekel hamdü lâ ilâhe illâ ente yâ Hannânü yâ Mennânü yâ Bedi’essemâvâti vel ardi yâ Zel celâli vel ikrâm. Allâhümme innî es’elüke bi enne lekel hamde lâ ilâhe illâ entel Hannânül Mennânü Bedi’essemâvâti vel ardi yâ Zel celâli vel ikrâm. Ya Hayyü ya Kayyûm. Ve ilâhüküm ilâhün vâhıd, lâ ilâhe illâ hüve er rahmânürrahiym. Elif Lâm Mîm. Allâhü lâ ilâhe ilâ hüvvel hayyül kayyûm. Allâhümme innî es’elüke bi enne lekel hamde lâ ilâhe illâ ente yâ Mennânü yâ hHnnânü yâ Bedi’essemâvâti vel ardi yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ hayrel vârisiyn. Ya erhamer râhimin. Yâ semiy’ad düâ’. Yâ Allâhü yâ Allâhü ya Allâhü yâ Alimü yâ Alimü yâ Semiy’u yâ Hakiymü yâ Mâlikü yâ Melikü yâ Selamü yâ Hakku yâ Kaîmü yâ Muhsiy yâ Mu’tiy yâ Mâniû yâ Muhyî yâ Muksitü yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Ehadü yâ Samedü yâ Rabbi yâ Rabbi yâ Rabbi yâ Vehhâbü yâ Gaffâru yâ Kariybü. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke ente hasbî ve ni’mel vekîl. Yâ Allâhü yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ münzilet Tevrâti vel İncîli vel Kur’ânil aziym. Yâ men lâ yahfâ aleyhi şey’ün fil ardi ve lâ fis semâ. Lâ ilâhe illâ hüvvel Aziyzül Hakiym. Yâ Rabbi yâ Câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîh. Yâ men lâ yuhlifül mîâd. Yâ men şehide li nefsihî ve şehidet lehül melâiketü ve ülül ılmi kâimen alâ halkıhî bil kıst. Lâ ilâhe illâ hüvel Aziyzül Hakiym. Yâ Allâhü yâ Mâlikel mülk. Yâ men tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr. İnneke alâ külli şey’in kadîr. Yâ men yûlicül leyle fin nehâri ve yûlicün nehâre fil leyli ve yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yerzüku men yeşâü bi ğayri hisâb.Anlamı
Ey Allah’ım, Ey Tek Olan, Yalnız olan bizi hayır nefesi ile nefeslendir.Sen her şeyin sahibi ve her şeye Kadirsin. Allah’ım, haramından (beri) helal (rızık) ile bana yet (kafi gel); ve beni lütfunla gayrına muhtaç olmayacak zengin kıl.Bizi ateşinden,Cehenneme girecek ameli işlemekten ve cehennem ehli olmaktan,koru Sen sonsuz izzet sahibi ve bütün günahları bağışlayansın.Ey Diri Olan her şeyi Ayakta Tutan Allah’ım.Ey Allah’ım senin büyük olan isimin ile Başlarım.Ey İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan Allah’ım. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Allah’ım benim İlahım Sensin.Allah’ım Hamd ve Şükür Ancak Sanadır.Sen sonsuz merhamet sahibisin, hakiki iyilik ve ihsan sahibisin,Ey Yeryüzünde emsali bulunmayan hayret verici şeyler yaratan Celal ve İkram sahibi,Senden Başka İlah Yoktur.İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan sensin..Sen Merhamet ve Rahmet Sahibisin.Elif Lam Mim… Allah’ım Sen gerçek hayat sahibisin ve gökleri yeri ve bütün mahlukatı yerinde tutansın.Allah’ım Rahman ve Rahim Adın ile Başlarım…Ey İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan Allah’ım. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Allah’ım benim İlahım Sensin.Allah’ım benim Hamdim ve Şükürüm Ancak Sanadır.Sen sonsuz merhamet sahibisin, hakiki iyilik ve ihsan sahibisin,Ey Yeryüzünde emsali bulunmayan hayret verici şeyler yaratan Celal ve İkram sahibi Allah’ım,Senden Başka İlah Yoktur.İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan sensin..Sen Merhamet ve Rahmet Sahibisin. Senvarislerin en hayırlısısın. Duaları işitirsin,Ey Allah’ım! Ey Allah’ım! Ey Allah’ım! Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim! Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim! Ey gizli açık her sesi işiten, Ey mevcudatına hükmeden,Ey Mülkün Gerçek Sahibi, Ey acizlikten münezzeh olan,Ey Her çeşit afet ve kederlerden emin olan, esenlik veren, Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layık olan,Ey her şeyi istediği gibi Ayakta tutan,Ey Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen, bir bir her şeyin sayısını bilen,Eyyarattıklarına lazım olan her şeyi veren,EyBütün kötü ve çirkin şeylerden men eden,Ey Canlıya can veren,Ey Her işini denk ve uyumlu yapan,Ey Her zaman Diri ve Canlı Olan,Ey Göklerde ve Yerlerde olanları yerli yerinde tutan,Ey Kendisinden başka ilah olmayan ve ortağı bulunmayan,bir olan!Ey her ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gideren, Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ey Her türlü nimeti Bol Bol Veren,Ey Bağışlaması Bol Olan,Ey Kullarına Çok Yakın Olan Allah’ım Seni Tüm Eksik ve Noksanlıklardan uzak tutarım,Allah’ım! Sen benim rabbimsin. Senden başka ilah yoktur.Sen Bana Kafisin Vekilim Sensin… Ey Her zaman Diri ve Canlı Olan,Ey Göklerde ve Yerlerde olanları yerli yerinde tutan!Ey Tevrat’ı , incili ve Azim Olan Kuran-ı Kerim’i İndiren! Ey Allah’ım Yerde ve gökte ne varsa hiçbir şey Sana Gizli Kalmaz.Gerçek Güç Sendedir, Gerçek hikmet sahibi Sensin.Senden Başka İlah Yoktur.Ey Rabbimiz, şüphesiz sen, insanları, geleceğinde hiç şüphe olmayan bir güne toplayacaksın. Şüphesiz Sen, belirlediğin süreyi şaşırmazsın.Allah’ım Nefsim senden başka İlah olmadığına şahit Sende Şahitsin. Bütün melekler ve ilim uluları da adaleti yerine getirenlerde şahittirler. Senden başka İlah yoktur; güçlüsün, hikmet sahibisin.Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Gerçekten sen, her şeye gücü yetensin.Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.1 kere
Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi rabbil alemin.
………. Kızı/Oğlu …………Fatiha Suresi hakkı için beni sevsin ve bana bağlansın.
Errahmanirrahim.
………. Kızı/Oğlu …………Fatiha Suresi hakkı için beni sevsin ve bana bağlansın.
Maliki Yevmiddin.
………. Kızı/Oğlu …………Fatiha Suresi hakkı için beni sevsin ve bana bağlansın.
İyyake na büdü.
………. Kızı/Oğlu …………Fatiha Suresi hakkı için beni sevsin ve bana bağlansın.
Ve iyyake nestaiyn.
………. Kızı/Oğlu …………Fatiha Suresi hakkı için beni sevsin ve bana bağlansın.
İhdina sıratel müstakiym.
………. Kızı/Oğlu …………Fatiha Suresi hakkı için beni sevsin ve bana bağlansın.
Sıratellezine en amte Aleyhim.
………. Kızı/Oğlu …………Fatiha Suresi hakkı için beni sevsin ve bana bağlansın.
Gayril mağdubi aleyhim veleddalin.
Amin.1 kere
Va’tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku. Vezküru nı’metellahi aleyküm iz küntüm a’daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı’metihı ıhvana. Ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha. Kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun. Ve elkaytü aleyke mehabbetem minni. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.Anlamı
Onların kalplerindeki kin ve hasedi çekip kopardık onlar kardeşler olarak sedirler üzerindedirler. Eğer yeryüzünde olan her şeyi harcamış olsaydın yine de onların kalplerini birbirine ısındıramazdın. Amma Allah kalbleri birbirine ısındırdı. Senin üzerine benden sevgi koydum. Eğer aldırmazlarsa de ki: “Bana Allah yeter! O’ndan başka ilah yoktur! Ben O’na dayanmaktayım ve O, o büyük Arş’ın sahibidir!1 kere
Allahümme entel azizül kebir ve ene abdükez zaîfüz zelil. La havle vela kuvvete illa bike. Allahümme sahhirli ………… binti ………… kema sahharte firavne li Musa ve leyyinlî kalbehû kema leyyentel hadide li Davude. Feinnehu la yentiku illa biiznike ve nasiyetehu fi kabzatike ve kalbuhu fi yedike celle senâü vechike. Ya Erhamerrahimin.Anlamı
Allahım, sen galib ve her şeyden yücesin. Ben ise zaif ve hakir bir kulunum. Her türlü güç ve kuvvet ancak Sendendir. Allahım, firavunu Musa (a.s)’ın emrine ram ettiğin gibi ………. Kızı/Oğlu ………… de bana ram eyle. Davud (a.s) a demiri nasıl yumuşattı isen, onun kalbini de benim için yumuşak et. Zira o, ancak senin izninle konuşabilir. Onun alnı Senin kudret elindedir. Ve kalbi de Senin elindedir. Senin zatının azameti ne yücedir. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım.7 kere
La ilahe illallah-ül-halim-ül-kerim. Sübhanallahi Rabb-il-arş-il-azim. Elhamdü lillahi Rabbil âlemin. Es’elüke mucibati rahmetike ve azaimi mağfiretike vel ganimete min külli birrin vesselamete min külli ismin la teda li zenben illa gafertehü vela hemmen illa ferrectehü vela haceten hiye leke rıdan illa kadayteha ya erhamerrahimin.


Anlamı
Hakim ve kerim olan Allah’dan başka ilah yoktur. Yüce arşın Rabbini tespih ederim. Hamd, alemlerin rabbi Allah’a hastır. Rabbim! Senden, rahmetini ve mağfiretini gerektiren değerli şeyleri ve her günahtan uzak olmayı istiyorum. Allah’ım! Bizde bağışlanmadık günah, atılmadık üzüntü, senin rızana uygun- giderilmedik ihtiyaç bırakma, ey merhametlilerin merhametlisi.1 kere
Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del- memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.Anlamı
Allahım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salât at. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizin bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”7 kez Fatiha Suresi

3 kez İhlas Suresi

Cuma günü sela vaktinde, perşembe akşamı veya sabah namazı sonrasında da okunur.
Project isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Alt 17-07-13, 18:23   #2
YENİ ÜYE
 
Üyelik tarihi: 14-07-13
Mesajlar: 2
klebek is on a distinguished road
Standart

siz denediniz mi?
klebek isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Etkili Sevgi Duası Project Muhabbet Duaları-Aşk Duaları 0 13-06-13 11:12
Etkili muhabbet duası dualar Muhabbet Duaları-Aşk Duaları 0 08-03-13 06:56
Etkili çevirgel duası kadirozdemir Muhabbet Duaları-Aşk Duaları 0 18-05-12 18:01
Hasbiyallahu Duası [Etkili Dilek Duası Masal Günlük Okunan Dualar 0 31-01-12 20:12
En Etkili Dilek Duası Bu Havascı İstek-Dilek Duaları 0 01-01-12 05:28


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:06.


Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.